Bestyrelsesmøde 4. december 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2006 hos Lars, Oksbølvej 10 kl.19:30

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra 24. oktober 2006.  –

Godkendt uden bemærkninger.

 

2. Møde med Advokat v/ Erik Skou. –

Erik gennemgået vores sag mod Bulow-Nielsen hos advokaten, som stiller en del spørgsmål vedr. forskellige ting i forbindelse selve overtagelsen af hele området, advokaten forslå at vi gør et samlet krav på alle 3 veje op i forbindelse med mangler og skader ved overdragelse, dette aftaler bestyrelsen at påbegynde med det samme, således at mangler lister gennemgås og prissættes at håndværker.

 

3. Køge Kommune v/Erik Skou

Erik har igen rykket Køge Kommune for svar på evt. hjælp fra deres side, i vores sag mod Bulow-Nielsen.

 

4. Økonomi. v/Mogens

Vi har stadig ikke modtaget regning for Græsslåning, denne rykker Lars for, det forventes ellers at budget overholdes, der er pt. 12 i restance med indbetalinger, men disse forventes indgået hurtigt.

 

5. Web Status v/Søren

Søren fortæller at vi inden for kort tid vil have vores eget Debat forum på hjemmesiden http://debat.norsvej.dk/

 

 

6. Græs v/Lars

Det aftales at vi endnu engang vil forsøge at få ETK til at give os et nyt tilbud på græsslåning for sæson 2007, samt få en specifik aftale om hvor og hvor tit hvad slås.

 

7. Færdselsloven §40

Bestyrelsen har indkøbt 6 stk. orange pæle til at stille på hjørne af vejene således at farten kan komme ned på maks. 15 km/t

 

8. Plantebælte

Bestyrelsen aftalte at få tilbud på klipning/beskæring af bælte ml. Oksbølvej og Oddervej således at en højde på ca. 3.5 meter i henhold til vedligeholdelsesplanen opnås.

 

9. Vinteren 2006/2007 v/Erik Skou.

Der er lavet en aftale med nyt firma om snerydning for denne vinter. ”Jans have og Ejendomsservice”

 

10. evt.

Det blev drøftede at lave vedtægter i foreningen om således at vi i fremtiden har mulighed for at havde en kasserer tilknyttet uden at denne samtidig skulle være medlem af bestyrelsen alternativt at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med 1.

 

11. Næste møde.

Næste møde aftalt til den 23.1.2007 hor Jan Oddervej 27.

Der er lukket for kommentarer.