Bestyrelsesmøde 6. december 2010

Sted: Hos John Asbeck, Padborgvej 35
Tid: Mandag d. 6. December, kl. 19:30 – ca. 22.00

 

Til stede:
Christian Salling, Padborgvej 16 (Referent)
Henning Olsen, Oksbølvej 15
John Asbeck, Padborgvej 35
Kasper Molander, Oddervej 30
Michael Andersen, Padborgvej 11

 

Fraværende:
Erik Skov, Oddervej 4

 

1. Godkendelse af referat

2. Følge op på aktionsliste

a. Kodeks for godt naboskab (hvad/hvordan skal det kommunikeres)

i. Udsendes med nyhedsbrev som generel information

b. Ejendomsskat – skatteforvaltningen arbejder på sagen

c. Røde striber på vejbanen som farthindring – entreprenøren henviser til støjgener

3. Status på og justering af udvalg

a. Arbejdsdagsudvalg (Michael Andersen, Padborgvej 11)

i. Arbejdsdag d 8/5 2011

b. Vedligeholdelsesudvalg (Henning Olsen, Oksbølvej 15 og Carsten Jakobsen, Padborgvej 45)

i. Hegnet – tilbud på den anden side er modtaget og inkluderes i budget for 2011

ii. Snerydningen – skal rydes hvis der flader over 3cm og saltes ved glatførevarsel. Der er en enhedspris for hver rydning og hver saltning og derfor er budgettet for 2010 allerede overskredet pga. den strenge vinter, selvom det blev forhøjet med 50% på sidste generalforsamling. Henning tager fat i Jan for at få ham til at ryde de faste parkeringspladser (ikke dem i græsrabatten)

c. Festudvalget (Berit Møller, Padborgvej 5)

i. Næste arrangement er Fastelavn 20/2 2011

d. Vej og leg udvalg (Berit Møller, Padborgvej 5)

i. Der vil blive kigget på om der skal yderligere fartdæmpende foranstaltninger til

e. Indkøbs/Rabatudvalget (Michael Andersen, Padborgvej 11)

i. Der kigges på at få en generel aftale på GASFYR vedligeholdelse

4. Generalforsamling 15/3/2010 kl 19:00

a. Lokation: Vandrehjemmet

b. Materiale til fremsendelse

c. Økonomi/budget – langtidsbudget (opsparing til veje og lign)

i. Økonomi for 2010 gennemgået. Et foreløbigt udkast til budget 2011 gennemgået og pga. Den sidste hårde vintre vil vintervedligehold foreslået hævet med yderligere med 33% . Det vil således blive nødvendigt med en kontingent forhøjelse på 17 kr/md (200 kr per år)

ii. Kontingent – der er to restancer

5. Eventuelt

6. Tid og sted for næste møde

a. Næste møde den 28/1 kl 18:00 (julefrokost) sted tilgår

Der er lukket for kommentarer.