Problemer med Bier i bygningerne

Flere beboere har haft problemer med Bier, som brugte udluftnings hullerne i murværket til at lægge æg.

Det foregår på den måde at bierne først lægger nektar og æg i hullerne og til sidst en prop i hullet.

Bierne er jordbier som lægger æg og ikke bygger bistader.

Man kan undgå problemet ved først at fjerne propperne og nektaren fra hullerne og derefter sprøjte med gift ind i hullerne.

Giften der er brugt er Mortalin myrespray, som vi har sprøjtet ind hullerne. Det bevirker at bierne får giften på sig, når de kravler ind og ud af hullerne,  og dør efter nogle dage.

Efterfølgende er bierne ”forsvundet” efter nogle dage.

Nogle æg udklækkes efter 1’ste år og andre efter 2 år.

Man bør derfor ikke lukke hullerne til, men minimum sprøjte med gift over 2 år.

Der er lukket for kommentarer.