Nyhedsbrev januar 2011

Nyt fra Grundejerforeningen Norsvej, januar 2011

Godt nytår til alle!
Vi har samlet nogle af de ting vi mener, kan have interesse for jer i dette nyhedsbrev.

Ejemdonsskattesag

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år indsamlede vi underskrifter for på medlemmernes vegne (de interesserede) at få fradrag for byggemodnings omkostninger i ejendomskatten. Sagen er under behandling af skatteforvaltningen, men grundet det store antal sager generelt er sagsbehandlingen langtrukken og der er endnu ikke kommet nogen afgørelse.

Snerydning

Grundet de store snefald og generelt strenge (hvide) vinter, har der med rette været en stor fokus på snerydningen. Der har således været nogle klager over snerydningen i forhold til hyppighed og effekten. Den gældende aftale indeholder, at der skal rydes, hvis der falder over 3cm og saltes ved glatførevarsel. Der er en enhedspris for hver rydning og hver saltning og derfor er budgettet for 2010 overskredet pga. den strenge vinter, selvom det blev forhøjet med 50 % på sidste generalforsamling.

Hvervning af medlemmer til udvalg

Der er dags dato 5 udvalg med varierende aktivitet, som mangler medlemmer til at kunne opretholde aktiviteterne, så har du lyst til at gøre en indsats og dermed bidrage aktivt til at sørge for at foreningen kan opretholde aktiviteterne uden at hæve kontingentet. Man kan kontakte de enkelte udvalg via bestyrelsen på bestyrelsen@norsvej.dk eller ved direkte at kontakte dem jf. nedestående

 • Arbejdsdagsudvalg (Michael Andersen, Padborgvej 11)
  • Planlægger de frivillige arbejdsdage, hvor medlemmerne laver mindre vedligeholdelses opgaver, som foreningen ellers skulle købe sig til, som f.eks. vedligeholdelse af legeplads
 • Vedligeholdelsesudvalg (Henning Olsen, Oksbølvej 15 og Michael Andersen, Padborgvej 11)
  • Planlægger vedligeholdelse af de grønne områder og veje, indhenter tilbud på græsslåning af fælles områder, vedligeholdelse af de levende hegn samt snerydning m.m.
 • Festudvalget (Berit Møller, Padborgvej 5)
  • Arrangerer Skt. Hans fest, Halloween og Fastelavnsfest i grundejerforeningen
 • Vej og leg udvalg (Berit Møller, Padborgvej 5)
  • Sørger for at sikre at vores veje ligger op til en balance mellem færdsel og de legende børn
 • Indkøbs/Rabatudvalget (Michael Andersen, Padborgvej 11)
  • Laver aftaler med forskellige leverandører som medlemmerne kan drage fordel af som f.eks. på eftersyn af vedligeholdelse af Nilan anlæg, Gasfyr m.m. samt rabat aftaler med planteskoler, trælaster m.m.

Kommende Arrangementer

Festudvalget arrangerer Fastelavn med tøndeslagning 6/3-2011 på legepladsen (invitation tilgår)

Generalforsamling afholdes 15/3-2011 kl 19:00 på vandrehjemmet (invitation tilgår)

Arbejsdagen bliver i år afholdt den anden søndag i Maj 8/5-2011 – (invitation tilgår)

Kodeks for godt naboskab

For at sætte yderligere fokus på det gode naboskab og holde vores område bedst muligt, så vedsendes kodeks samt en checkliste til de punkter der vedrører det visuelle indtryk af vores område. Checklisten skal forhåbentligt ikke komme i brug, men hvis nødvendigt vil den blive leveret til den pågældende husstand.

Nyhedsmails

Alle møde referater bliver opdateret på vores hjemmeside www.norsvej.dk og man kan tilmelde sig automatisk til nyhedsmails ved at skrive til nyt@norsvej.dk

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej
bestyrelsen@norsvej.dk
www.norsvej.dk

 

Vedhæftet:
Nyhedsbrev januar 2011
 (pdf)

Der er lukket for kommentarer.