Vej & Leg udvalg

Dette udvalg er desværre nedlagt, ved interesse kontakt bestyrelsen

 

Virke

Udvalget for Vej og Leg, Grundejerforeningen Norsvej

Udvalget er stiftet i april 2007 efter visionsdag 1 på Køge Vandrerhjem.

Udvalgets formål:

 • Udvalget arbejder med planlægning, projektering og etablering af bedre muligheder for leg og ophold på de fælles private veje i Grundejerforeningen Norsvej.
 • Udvalget varetager grundejerforeningens medlemmers interesser.
 • Udvalget fremmer kendskabet til færdselslovens § 40 samt muligheder, ønsker, økonomi og lokalplanen inden for ”vej og leg” / rammerne af  færdselslovens § 40.
 • Udvalget fastsætter selv de nærmere succeskriterier
  • Nedbringelse af farten
  • Fremme mulighederne for leg på vejen

Deltagere i udvalget:

 • Minimum en person fra hver af de tre veje.
 • Udvalgets sammensætning bekendtgøres og noteres hvert år på generalforsamlingen

Møder:

 • Udvalget mødes efter behov, f.eks. 2-3 gange årligt, med forskellige arrangører/værter.

Arrangementer:

 • Udvalget kan arrangere besøg i andre grundejerforeninger, tage på udflugter til ”fartsanerede veje”, mødes med offentlige institutioner (kommune, politi mv) samt andre interesssenter (fx Rådet for større Færdselssikkerhed) og ligeledes invitere fagfolk o.l.. på besøg.

 

Økonomi/midler:

 • Grundejerforeningen Norsvej yder et tilskud på 200 kroner ved møder med dagsorden og referat (stikord på e-mail)
 • Udvalget udarbejder og fornyer budget for alle tiltag.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej vil tilstræbe at følge udvalgets beslutninger (så længe disse falder indenfor udvalgets formål samt det senest vedtagne budget).

Maj 2007

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej

 

Referater